^

Predavanje prof. dr. Marka Topiča na univerzi Stanford

5. junij 2024

Prof. dr. Marko Topič je imel na Univerzi Stanford v ZDA predavanje z naslovom Razvoj fotovoltaike proti več-teravatni ravni – fotonapetostni materiali in naprave v energetskem prehodu.

V predavanju se je prof. Topič najprej dotaknil ključnega pomena dekarbonizacije energetskega sistema, ki jo lahko dosežemo z uporabo obnovljivih virov: sonca, vetra in vode. Fotovoltaika je lani presegla 1,5 TW instalirane moči in bo v prihodnosti igrala ključno vlogo. V luči nadaljnjih razvojno raziskovalnih izzivov je predstavil vlogo Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO).

^

Sestanek projekta Pepperoni

16. maj 2024

Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) Fakultete za elektrotehniko UL bo med 23. in 24. majem 2024 gostil sestanek mednarodnega projekta Pepperoni.

Cilj projekta Pepperoni je podpreti Evropo pri doseganju njenih ciljev glede obnovljivih virov energije z napredkom perovskitne/silicijeve tandemske fotovoltaične (PV) tehnologije v smeri uvedbe na trg in množične proizvodnje.

Projekt bo identificiral in obravnaval ovire za uvedbo tandemske solarne tehnologije na trg in postavil temelje za hitro uvedbo novih proizvodnih zmogljivosti v Evropi kot učinkovite rešitve za razogljičenje energetskega sistema.

Pilotna linija, ki bo omogočala ta razvoj, bo vzpostavljena v Thalheimu v Nemčiji z dolgoročno vizijo omogočanja evropskega industrijskega vodilnega položaja pri proizvodnji PV na svetovnem trgu.

^

Sestanek projekta Aurora

16. maj 2024

Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) Fakultete za elektrotehniko UL bo med 21. in 22. majem 2024 gostil sestanek mednarodnega projekta Aurora.

Cilj projekta je spodbuditi pristope od spodaj navzgor za blažitev podnebnih sprememb. Ustanovili smo Študentski energetski klub (ŠEK), ki organizira delavnice, terenske oglede naprav za obnovljive vire energije in združuje študente na področju energetike. Na strehah naše Fakultete razvijamo demonstratorsko fotovoltaično elektrarno, ki bo omogočila izkušnjo s fotovoltaiko iz prve roke. Poleg tega smo v okviru projekta razvili tudi aplikacijo Aurora Energy Tracker, s katero lahko uporabniki spremljajo svojo porabo energije in emisije ogljikovega dioksida.

^

Članek v reviji Advanced Energy Materials

9. maj 2024

Člani LPVO smo v sodelovanju z nemškim institutom HZB objavili pomemben znanstveni članek v prestižni znanstveni reviji . Kot prva avtorja sta se podpisala mlada raziskovalca Špela Tomšič (LPVO) in Marko Remec (HZB), oba doktorska študenta v zaključni fazi doktorskega usposabljanja.

V članku z naslovom From sunrise to sunset: Unraveling metastability in perovskite solar cells by coupled outdoor testing and energy yield modelling je predstavljena inovativna metodologija, ki združuje eksperimentalno karakterizacijo perovskitnih sončnih celic pod realističnimi pogoji delovanja z naprednim numeričnim modeliranjem energijskega izplena. Metodologija odpira vrata povsem novemu vpogledu v dinamiko obratovanja tovrstnih sončnih celic, ki med drugim omogoča identifikacijo različnih doslej skritih izgubnih mehanizmov ter oceno njihovih vplivov tekom življenjske dobe naprave. Vse to je ključnega pomena za nadaljnji razvoj in komercializacijo perovskitne fotovoltaične tehnologije.

^

Članek v reviji Joule

22. Februar 2024

Člani LPVO v sodelovanju s švicarskim institutom CSEM in proizvajalcem MeyerBurger z asist. Miho Kikljem v prvem avtorstvu smo objavili članek v prestižni znanstveni revji Joule.

Članek z naslovom Do all good things really come in threes? The true potential of 3-terminal perovskite-silicon tandem solar cell strings obravnava tandemske perovskitno silicijeve sončne celice. Konkretno se ukvarja z učinkovitostjo različnih vezav pod-celic in pokaže, da lahko z izkoriščanjem tro-terminalne arhitekture in s pravilno vezavo dosežemo večji energijski izplen kot s konvencionalno zaporedno vezavo celic dvo-terminalne arhitekture.

^

Sesatnek projekta uTP4Q

27. januar 2024

Na Fakulteti za elektrotehniko UL smo v okviru Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) v dneh od 25. do 26. januarja 2024 organizirali sestanek mednarodnega projekta Quantera uTP4Q.

Cilj projekta so učinkovita kvantna fotonska integrirana vezja, ki jih v konzorciju izdelamo z uporabo metode mikroprenosnega tiska. Tuji partnerji projekta so si poleg sistema za avtomatsko karakterizacijo fotonskih integriranih vezij v LPVO na naši fakulteti ogledali še čiste prostore Laboratorija za mikroelektroniko in optični del Laboratorija za sevanje in optiko.

^

10. slovenska fotovoltaična konferenca SLO-PV 2024 in delavnica EuroReg-PV 2024

24. Januar 2024

Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko ter Slovenska tehnološko platforma za fotovoltaiko organizirata jubilejno 10. Slovensko fotovoltaično konferenco SLO-PV 2024, ki bo potekala v sredo, 19. 6. 2024 na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25 v Ljubljani.

V dnevih po SLO-PV 2024 bo 20. in 21. junija 2024 bo, prav tako na Fakulteti za elektrotehniko, v naši organizaciji potekala delavnica EuroReg-PV 2024. Vabimo vas k oddaji povzetkov.

^

Voščilo

29. december 2023

Leto 2023 je bilo za fotovoltaiko v Sloveniji izjemno, saj bo po trenutnih ocenah na novo priklopljenih sončnih elektrarn preseglo skupno moč 600 MW. To je skoraj 100% prirastek h kumulativni instalirani moči, ki večinoma izhaja iz zasebnih investicij v male samooskrbne sončne elektrarne.

Leto 2023 je bilo izjemno tudi za Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko. Zapomnili si ga bomo po odličnih dosežkih članov:

 • doc. dr. Marko Jošt s sodelavci – Odlični v znanosti (Dan ARIS)
 • izr. prof. dr. Benjamin Lipovšek – Vidmarjeva nagrada za učitelja
 • dr. Julian Ascencio – Vodovnikova nagrada za doktorsko disertacijo

Ob koncu leta Vam želimo, da sproščujoče praznike izkoristite za učinkovit počitek, ki bo poskrbel za regenracijo in vas pripravil na zdravo, srečno in zadovoljno prihajajoče leto 2024.

Srečno!

^

LPVO na EU-PVSEC 2023

13. september 2023

Med 18. in 24. septembrom se bomo udeležili največje fotovoltaične konference, EU-PVSEC v Lizboni. Na letošnji jubilejni 40. konferenci bomo prisotni v dveh vlogah, in sicer na znanstvenem in na sejemskem delu. Svoje rezultate bomo predstavili z devetimi prispevki, šest s prvim avtorstvom ter tri v soavtorstvu. Na vzporednem sejmu bomo predstavljali naše rešitve za monitoring in karakterizacijo fotonapetosnih modulov in sončnih celic.

Znanstveni prispevki s prvim avtorstvom:

 • 3AV.2.16, Matevž Bokalič, Benchmarking of Thin-Film PV Module Long-Term Outdoor Stability
 • 2BV.2.15, Darjo Uršič, Reaching Long-Term Indoor Operation of Self-Sustained IoT Devices with Perovskite Solar Cells
 • 2BV.2.18, Matija Pirc, Long-Term Monitoring System for Perovskite Solar Cells under Realistic Indoor Conditions
 • 2BV.2.19, Marko Jošt, Towards Sustainable and Efficient Indoor PV Using Perovskite Solar Cells
 • 2CO.1.6, Špela Tomšič, Modelling Performance and Degradation of Perovskite-Silicon Tandem Devices under Outdoor Operating Conditions
 • 2CO.3.6, Miha Kikelj, 3-Terminal Perovskite-Silicon Tandems: from a Peculiar Research Device to a Potential Module Level Solution for the Future?

Znanstveni prispevki v soavtorstvu:

 • 2BO.9.2, M. Khenkin, HZB, Berlin, Reality Check for Perovskite Photovoltaics: Performance and Stability in Outdoor Environment
 • 5DO.10.1, C. Sanz-Cuadrado, UPM, Madrid, Unlocking the Potential of Photovoltaic Energy Communities in the Public Sector: Action for the PV Community
 • 5EO.3.3, E. Vartiainen, Fortum Renewables, Finland, Attractiveness of PV Prosumerism in the European Electricity Market

Razstavni prostor na sejmu: Stojnica A1

Povezava do zgornjega seznama v PDF obliki.

Vabljeni!

^

Dvoržakovo predavanje prof. dr. Marka Topiča

15. junij 2023

Prof. dr. Marko Topič je imel na Inštitutu za fiziko Češke akademije znanosti Dvoržakovo predavanje z naslovom Fotovoltaika na teravatni ravni - znanost, inženiring in tehnologija v energetski tranziciji.

V svojem predavanju je zajel teme, ki segajo od glavne vloge fotovoltaike pri doseganju ciljev čiste energetske transformacije do najnovejših raziskovalnih izzivov na področju fotovoltaičnih raziskav. Predstavil je tudi uspešno zgodbo Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO).

Več: sporočilo za javnost na spletni strani FZJ.

^

9. slovenska fotovoltaična konferenca SLO-PV 2023

7. junij 2023

Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko s partnerji je organiziral 9. Slovensko fotovoltaično konferenco SLO-PV 2023, ki je potekala v sredo, 7. 6. 2023, na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25 v Ljubljani.

Letošnjo fotovoltaično konferenco je otvoril minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer. Po uvodnem govoru prof. dr. Marka Topiča sta bila prikazana primera dobre prakse uporabe fotovoltaike in predstavljene novosti na področju slovenske zakonodaje. Sledila je sekcija o uspehih slovenske fotovoltaične industrije s poudarkom na zaščiti sončnih elektrarn, konferenco pa smo zaključili s sekcijo o vplivu fotovoltaike na okolje in družbo.

Več informacij najdete na spletni strani konference, kjer so na voljo tudi posnetki predavanj.

^

Nagrada za najboljši poster na ECIO23

22. april 2023

Na 24. evropski konferenci o integrirani optiki je član Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko as. dr. Andraž Debevc skupaj s soavtorjema prispevka prof. dr. Markom Topičem in prof. dr. Janezom Krčem prejel tretjo nagrado za najboljši poster na celotni konferenci. Komisija je iz nabora 46-ih izbranih posterjev z vseh sekcij konference podelila skupaj tri nagrade.

V prispevku je bila predstavljena inovativna izvedba integriranega silicijevega polarizacijskega razcepnika na osnovi metamaterialov z veliko stopnjo ločljivosti polarizacije na širokem valovnodolžinskem območju. 

^

Članek v reviji Science

7. april 2023

Prestižna znanstvena revija Science je v četrtek, 6. aprila 2023, objavila članek Photovoltaics at multi-terawatt scale: Waiting is not an option, pod katerega so se podpisali najuglednejši ameriški, azijski in evropski strokovnjaki s področja fotovoltaike, med njimi tudi prof. dr. Marko Topič iz Laboratorija za Fotovoltaiko in Optoelektroniko skupaj s petimi sodelavci Evropske tehnološke in inovacijske platforme (ETIP PV), ki ji je prof. Topič do nedavnega predsedoval.

Članek govori o pomembnem prispevku fotovoltaike k preoblikovanju energetike, ki so ga omenjeni strokovnjaki pripravili po tretji mednarodni delavnici Terawatt Workshop. Članek utemeljuje razloge za eksponentno rast fotovoltaike, ki je do 2022 presegla skupno moč 1000 GW sončnih elektrarn in na podlagi aktualnih raziskav in inovacij projicira, da bomo v naslednjem desetletju ohranjali 25-odstotno letno svetovno rast fotovoltaike in do leta 2050 dosegli 75 TW nameščenih sončnih elektrarn. Glede na klimatsko krizo nikakršno obotavljanje ne pride v poštev. S tem tempom bo fotovoltaika odigrala ključno vlogo pri omejevanju klimatskih sprememb in pri prehodu na trajnostno energetiko. In to ne samo na področju proizvodnje električne energije temveč tudi z elektrifikacijo ostalih energetskih sektorjev ter proizvodnjo solarnih goriv z vodikom na čelu.

^

Voščilo

23. december 2022

Leto 2022 je bilo za fotovoltaiko v Sloveniji izjemno, saj bo po trenutnih ocenah na novo priklopljenih sončnih elektrarn preseglo skupno moč 250 MW. To je več kot 50% prirastek h kumulativni instalirani moči, ki večinoma izhaja iz zasebnih investicij v male samooskrbne sončne elektrarne.

Leto 2022 je bilo izjemno tudi za Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko. Zapomnili si ga bomo po odličnih dosežkih članov:

 • doc. dr. Marko Jošt s sodelavci – Najodličnejši raziskovalni dosežek UL
 • izr. prof. dr. Marko Jankovec – Vidmarjeva nagrada za učitelja
 • doc. dr. Marko Jošt – Svečana listina visokošolskim sodelavcem UL
 • zasl. prof. dr. Franc Smole – izvolitev v naziv zaslužni profesor
 • prof. dr. Marko Topič – Evropska Becquerelova nagrada za izjemne dosežke v fotovoltaiki

Ob koncu leta Vam želimo, da sproščujoče praznike izkoristite za učinkovit počitek, ki bo poskrbel za obnovitev zalog pozitivne energije in vas pripravil na zdravo, uspešno in veselo prihajajoče leto 2023.

Srečno!

^

Začetek projekta Pepperoni

25. November 2022

V novembru smo v LPVO začeli s sodelovanjem na mednarodnem Horizon Europe projektom Pepperoni. Konzorcij Pepperoni šteje 17 partnerjev iz 12 evropskih držav. Projekt vodita nemška partnerja: inštitut Helmholtz-Zentrum Berlin in proizvajalec sončnih celic in fotonapetostnih modulov Q Cells.

Projekt Pepperoni (Pilot line for European Production of PEROvskite-Silicon taNdem modules on Industrial scale) je štiriletni raziskovalni in inovacijski projekt, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Horizon Europe in švicarski državni sekretariat za izobraževanje, raziskave in inovacije. Projekt se osredotoča na razvoj tandemskih perovskitno-silicijevih sončnih celic. Cilj projekta je pospešitev razvoja tandemski celic, njihova uvedba na trg ter postavitev pilotne linije kot temelja za uvedbo novih proizvodnih zmogljivosti v Evropi.

Prvo sporočilo za javnost.

^

LPVO na svetovni fotovoltaični konferenci WCPEC-8

16. september 2022

Med 26. in 30. septembrom se bomo aktivno udeležili svetovne fotovoltaične konference WCPEC-8 v Milanu. Letošnja svetovna konferenca združuje evropsko (39th EU PVSEC), ameriško (IEEE PVSC-51) in azijsko (PVSEC-32) fotovoltaično konferenco in bo potekala tako v živo, kot tudi na spletu. Konference se udeležujemo v treh vlogah, z znanstvenimi prispevki in sejemsko predstavitvijo, prof. dr. Marko Topič pa tudi kot prejemnik prestižne Becquerelove nagrade.

Znanstveni prispevki s prvim avtorstvom:

 • 2AV.1.3, M. Remec, Quantifying Energy Losses Due to Light Soaking Effect in Perovskite Solar Cells under Outdoor Conditions
 • 2AV.1.47, D. Uršič, Energy Harvesting from a Single Lab-Scale Perovskite Solar Cells for Self-Powered Indoor IoT Applications
 • 2AV.3.11, M. Kovačič, Optical Effects of Laser-Reduced Graphene Oxide Layers in Tandem Perovskite/CIGS Solar Cells studied by Numerical Simulations
 • 2AV.3.12, Š. Tomšič, Modelling and Optimization of Perovskite-Silicon Tandem Devices for Enhanced Field Energy Production
 • 1BO.4.6, M. Bokalič, Insights into Cut-edges of SHJ Solar Cells by EL and LBIC Characterization
 • 2BO.9.1, K. Brecl, The impact of high negative bias on perovskite solar cells in PID testing
 • 3DV.1.43, U. Barbič, Stand-alone IoT Enabled Bifacial Irradiance Sensor for PV
 • 1DV.4.7, M. Kikelj, Cut out for Efficiency: A Detailed LBIC Study of Edge Recombination in Cut-Cell Silicon Photovoltaics

Znanstveni prispevki v sodelovanju:

 • 2AV.3.15, L. Senaud, High Efficiency 3-Terminal Perovskite/Silicon Tandems Based on Tunnel Junction IBC
 • 2BO.9.6, M. Khenkin, Indoor and Outdoor Ageing of Perovskite Solar Cells: Long-Term Stability vs Meta-Stability
 • 3CO.6.3, L. Tous, Overview of Key Results Achieved in H2020 HighLite Project Helping to Raise the EU PV Industries’ Competitiveness
 • 4DO.3.5, A. Faes, Photovoltaics Modules and Systems Monitoring within HighLite H2020
 • 5DV.2.69, S. Nowak, PV Will Shine in the New Clean Energy Transition Partnership

Na sejmu bomo svoje rešitve na področju meritev sončnih celic in monitoringa fotonapetosnih modulov predstavljali na stojnici E5. Prisotni bomo tudi na stojnici C8, kjer bomo skupaj z evropskimi partnerji predstavljali rezultate projektov HighLite in SuperPV.

Podelitev Becquerelove nagrade bo izvedena v sklopu prve plenarne sekcije konference, v ponedeljek, 26. 9., ob 9:30.

Vabljeni!

^

LPVO na sejmu MOS 2022

13. September 2022

Med 14. in 18. septembrom bo v Celju potekal Mednarodni obrtni sejm (MOS). Na razstavnem prostoru »Stičišče znanosti in gospodarstva«, katerega namen je promocija dosežkov slovenske znanosti in prizadevanje za tesnejše sodelovanje med znanstveno in gospodarsko sfero, sodeluje tudi LPVO.

Razstavni prostor (št. 16) se nahaja v hali L1 v 1. nadstropju.

Vljudno vabljeni!

^

Becquerelova nagrada

22. avgust 2022

Prof. dr. Marko Topič je letošnji dobitnik Becquerelove nagrade. Prestižno Becquerelovo nagrado, poimenovano po odkritelju fotonapetostnega pojava, Aleksandru Edmundu Becquerelu, podeljuje Evropska komisija posameznikom za izjemne prispevke na področju fotovoltaike.

Nagrado se tradicionalno podeljuje na Evropski ali Svetovni Fotovoltaični konferenci, ki bo letos septembra v Milanu.

Objava na LinkedIn.

Iskrene čestitke!

^

Prosto mesto za mladega raziskovalca

1. avgust 2022

V Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko imamo prosto mesto mladega raziskovalca / mlade raziskovalke za področje integrirane fotonike.

V laboratoriju se na tem področju ukvarjamo z načrtovanjem, izdelavo in karakterizacijo fotonskih struktur in fotonskih integriranih vezij na osnovi silicijevih tehnologij. Vključeni smo v projekt Quantera s področja kvantne fotonike za izdelavo učinkovitih kvantno-fotonskih vezij izdelanih s pomočjo mikroprenosnega tiska na silicij-nitridno platformo. Na tem področju obstaja veliko novih izzivov za doktorsko disertacijo.

Kandidat / kandidatka za mladega raziskovalca bo vključen/a v omenjene aktualne raziskave s področja integrirane fotonike na Fakulteti za elektrotehniko v sodelovanju z vodilnimi evropskimi inštitucijami z omenjenega področja.

Vabljeni v svet integrirane fotonike!

Kontaktna oseba: Janez Krč

^

Začetek projekta uTP4Q

24. junij 2022

Partnerji projekta Quantera uTP4Q smo se sestali na začetnem sestanku projekta na Univerzi v Ghentu v Belgiji (22.6.2022). Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) pod okriljem Univerze v Ljubljani nastopa kot eden izmed šestih partnerjev.

Projekt z naslovom A versatile quantum photonic IC platform enabled by micro-transfer printing – uTP4Q sega na področje integrirane kvantne fotonike. Z uporabo metode mikro-prenosnega tiska nameravamo združiti različne gradnike kvantne fotonike (enofotonske vire, modulatorje, fotodetektorje, optične sklopnike in ostale gradnike), ki so izdelani na različnih fotonskih platformah, v enotno kvantno-fotonsko integrirano vezje. Več o projektu si lahko preberete na spletni povezavi.

^

Sestanek projekta Tapas

17. Junij 2022

Po uspešno zaključeni EuroReg PV delavnici smo v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko na Fakulteti za elektrotehniko gostili sestanek Tapas projekta. Tapas projekt je projekt financiran s strani Helmholtz European Partnering programa, ki je osredotočen na okrepitev obstoječega sodelovanja med Helmholtz Zentrum Berlin in Univerzo v Ljubljani. Tema Tapas projekta je področje tandemskih perovskitno-silicijevih sončnih celic s poudarkom na raziskavah stabilnosti, iskanju izvora degradacije z naprednimi tehnikami karakterizacije, razvoju namenske karakterizacijske opreme in optoelektričnim modeliranjem.

^

Prosti mesti za mlade raziskovalce v LPVO

15. junij 2022

V Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko imamo na voljo dve prosti mesti mladih raziskovalcev ali mladih raziskovalk za delo na zanimivih, aktualnih tematikah. Eno mesto je s področja fotovoltaike, drugo pa s področja fotonike. Za podrobnejše informacije nas kontaktirajte. Mladi raziskovalci se vpišejo na doktorski študij na Fakulteti za elektrotehnoiko v prihajajočem študijskem letu.

Rok za prijavo za prosti mesti je kratek, zato prosimo, da interesenti in interesentke čim prej (najkasneje do 30.6.2022) kontaktirate prof. Janeza Krča ali prof. Benjamina Lipovška.

^

8. slovenska fotovoltaična konferenca SLO-PV 2022 in delavnica EuroReg-PV 2022

8. Junij 2022

Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko ter Slovenska tehnološko platforma za fotovoltaiko organizirata že 8. Slovensko fotovoltaično konferenco SLO-PV 2022, ki bo potekala torek, 14. 6. 2022, med 9. in 14. uro na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25 v Ljubljani.

Na letošnji fotovoltaični konferenci bodo strokovnjaki predstavili najnovejše trende na področju raziskav in razvoja sončnih celic, fotonapetostnih modulov, razsmernikov ali fotonapetostnih sistemov. Podali bodo relevantne informacije o upravljanju in vzdrževanju fotonapetostnih sistemov, spregovorili bodo o razvoju slovenskega fotovoltaičnega trga ter podali odgovore na vprašanja glede postavitve sončne elektrarne in priklapljanja v elektroenergetsko omrežje. Potekala bo tudi sejemska predstavitev podjetij, ki ponujajo izdelke in storitve na področju fotovoltaike in trajnostne energetike. Udeležba na konferenci je brezplačna, potrebna je le registracija.

Kmalu za konferenco SLO-PV 2022 bo od 16. in 17. junija 2022 prav tako na Fakulteti za elektrotehniko v naši organizaciji potekala delavnica EuroReg-PV 2022.

^

Članek v reviji ACS Energy Letters

10. marec 2022

Včeraj je bil v eni izmed petih najboljših mednarodnih znanstvenih revij s področja energetike in nanoznanosti, ACS Energy Letters, objavljen članek z naslovom Perovskite/CIGS Tandem Solar Cells: From Certified 24.2% toward 30% and Beyond. Članek predstavlja rekordno perovskit-CIGS tandemsko sončno celico s 24,2% učinkovitostjo pretvorbe, ki je nastala kot plod sodelovanja članov Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) in sodelavcev Helmholtz Zentrum Berilna (HZB). Dr. Marko Jošt nastopa kot prvi avtor, mlada raziskovalka Špela Tomšič, izr. prof. dr. Benjamin Lipovšek in prof. dr. Marko Topič pa kot soavtorji.

Povezava: novica na spletni strani Fakultete za elektrotehniko.

^

Prvo sporočilo za javnost iz Aurora projekta

18. Januar 2022

V okviru projekta Aurora smo izdali prvo sporočilo za javnost. V več jezikih si ga lahko prenesete iz spletne strani projekta.

Center za razpršene vire energijeTehnološka platforma za fotovoltaikoZdruženje slovenske fotovoltaične energijeEvropska zveza za energijske raziskave